Värmepumpar i Stockholm

värmepumpar stockholmMan skulle kunna tro att den pågående konjunkturen haft en avkylande effekt på värmepumpar, särskilt i Stockholm där köpkraften alltid är stor, men det ser ut som att konjunkturen lett till det motsatta. Värmepumpar säljer snarare mer än vad de gjorde innan konjunkturen föll, vilken många tolkar som att Stockholm nu vill investera sina pengar på nya värmesystem och därmed spara in tusentals kronor per år. Detta är en av de få marknadsområdena som faktiskt gått upp istället för ner, när man ser till hur konjunkturen påverkat köpkraften i Sverige. Investeringarna är inte bara till fördel för Stockholmarnas energikostnader, utan även för deras miljö. Många av de nya värmepumpssystemen använder sig av mer miljövänliga medel, så som bergvärme, jordvärme och luftvärme. Det finns många olika typer av uppvärmningssystem som passar olika typer av hus och planlösningar, men denna process att finna rätt investering verkar inte ha skrämt Stockholm. Här väljer man att investera pengarna så att man sparar in de kommande åren, vilket leder till en positiv effekt på värmepumpsföretagen som annars kunnat oroa sig för konkurs. Det är stor konkurrens mellan företagen, men detta har hittills endast varit till fördel för kunderna, som då kunnat pressa ner de höga priserna.